Hosting

Hosting

3GB

SSD NVME
Băng thông 70
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
246.000đ đ

x12 tháng 

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30% 

5GB

SSD NVME
Băng thông 160
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
373.000đ đ

X 12 Tháng

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30% 

7gb

SSD NVME
Băng thông 280
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
467.000đ đ

X 12 Tháng

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30% 

10GB

SSD NVME
Băng thông KGH
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
967.000đ đ

X 12 Tháng

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30%

16GB

SSD NVME
Băng thông KGH
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
807.000đ đ

X 12 Tháng

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30%

20gb

SSD NVME
Băng thông KGH
Tài khoản FTP
Database SQL
Park/Addon Domain
SSL
967.000đ đ

X 12 Tháng

Thanh toán 1 năm: giảm 0%

Thanh toán 2 năm: giảm 20% 

Thanh toán 3 năm: giảm 30% 

Zalo
Hotline